Aktualności

2018.01.19

Konkurs dla dzieci na projekt koszulki 4. PKO Biegu Charytatywnego

PKO Bank Polski jest organizatorem czwartej edycji PKO Biegu Charytatywnego. Z tej okazji ogłasza konkurs plastyczny skierowany do wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych lub podopiecznych fundacji i stowarzyszeń. Zadanie polega na zaprojektowaniu koszulki, w której we wrześniu pobiegną uczestnicy imprezy w 12 miastach Polski.

 4. PKO Bieg Charytatywny pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” odbędzie się w sobotę 15 września 2018 roku na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach Polski. Zawodnicy tworzący pięcioosobowe sztafety przez godzinę będą pokonywać kolejne okrążenia. Wybiegane przez nich okrążenia zostaną przeliczone na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Środki na ten cel przekaże Fundacja PKO Banku Polskiego.

Zasady konkursu:

  • Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku od 5 do 13 lat, które są wychowankami ośrodków opiekuńczo-wychowawczych lub podopiecznymi fundacji i stowarzyszeń.
  • Zadaniem jest przygotowanie rysunku nawiązującego do idei PKO Biegu Charytatywnego.
  • W pracach powinny być uwzględnione charakterystyczne elementy kojarzące się z miejscem rozgrywania biegu, którym jest bieżnia na stadionach lekkoatletycznych oraz formułą biegu w formie sztafety. Praca powinna zawierać również element serca kojarzony z działalnością charytatywną.
  • Zdobywca I miejsca otrzyma tablet, a organizacja, której jest podopiecznym, dodatkowo sprzęt sportowy. Pozostali laureaci (zdobywcy II i III miejsca) dostaną plecaki ze sportowymi gadżetami.
  • Zwycięska praca stanie się inspiracją dla grafika, który na jej podstawie stworzy projekt. Następnie praca zostanie umieszczona na koszulce, w której pobiegną uczestnicy 4. PKO Biegu Charytatywnego oraz w materiałach promujących imprezę. 

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przygotować rysunek i przesłać go do Banku (prace w imieniu dziecka zgłasza organizacja) na adres: PKO Bank Polski, Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, z dopiskiem: „KOSZULKA 4. PKO BIEGU CHARYTATYWNEGO” lub e-mailem, wpisując w temat „KOSZULKA 4. PKO BIEGU CHARYTATYWNEGO”, na adres: biegajmy.razem@pkobp.pl. Konieczne jest dołączenie odpowiednich zgód/oświadczeń (szczegóły w regulaminie).

Konkurs trwa do 19 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce lub data wysłania maila).

Zachęcamy dzieci do udziału w konkursie i pokazania, jak pomagać z każdym krokiem!

Więcej informacji o PKO Biegu Charytatywnym znajduje się na stronie: www.pkobiegcharytatywny.pl.